SuperThin Trennblatt

Pro-Slicer - 6"x .012 x1"

Pro-Slicer - 6"x .012 x1"

49,50 €

inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten

Pro-Slicer 8"x.008 x1"       200x 0,2 x 2,54mm

Pro-Slicer 8"x.008 x1" 200x 0,2 x 2,54mm

53,90 €

inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten

Pro-Slicer - 6" x .006 x 5/8

Pro-Slicer - 6" x .006 x 5/8

36,50 €

inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten

Dia CBN Meteorite 6 "x .012 x 5/8"

Dia CBN Meteorite 6 "x .012 x 5/8"

54,00 €

inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten